Vykácení aleje ke studánce?

Michal Škop Fri, Aug 25, 2017
Kategorie: Plasy
Tagy: plasy, zastupitelstvo

Musí se všechny smrky cestou ke studánce vykácet?

A cestička vyasfaltovat?

Info

Kácení

Všechny stromy (celkem více jak 70) v aleji od fotbalového hřiště ke studánce Prelátka označené zelenou tečkou už tu za měsíc nemusí být. Naplánovanáno je jejich pokácení po 1.10.2017. (Mapa a detailní popis).

Asfaltování

Tento úsek je naplánováno také vyasfaltovat - postavit zde in-line dráhu. Což je také důvod (jeden z důvodů?) pro kácení stromů. V současné době na ni ale město nemá peníze. (Mapa + o detailní popis již požádáno).

Co se dá dělat?

Kácení

Poslední možnost se o kácení pobavit a třeba zredukovat jeho rozsah je na zasedání Zastupitelstva města Plasy, které je naplánováno na 20.9.2017. Zastupitelstvo může odhlasovat cokoliv!

Pokud chcete, aby se o tom vůbec jednalo (a při dostatečném množství podpisů občanů se jednat musí ze zákona), vytiskněte a podepište se na tuto žádost o projednání na zastupitelstvu. (Podepsané prosím doneste: Michal Škop, Vinice 347, Plasy nebo mi dejte vědět - kaceni@skop.eu nebo +420 735 518 529 - a přijdu si pro ně :-)
Nebo se můžete podepsat přímo na místě, informace s žádostí visejí i přímo na cestičce u lávky na hřiště nebo směrem od studánky.

Asfaltování

Vzhledem k tomu, že město prý zatím nemá na stavbu peníze, je trochu více času. Jiná města se ptají svých občanů, co si o plánovaných stavbách myslí (např. anketou, někdy i referendem).

A hlavně…

Nejlepší je říci svým zastupitelům, co si o tom myslíte. Ať již předem nebo např. na zasedání zastupitelstva, které je zatím naplánované na 20.9.2017 v podvečer. Finální pozvánka musí být na webu města plasy.cz minimálně týden předem.

Dokumenty a mapy

Územní studie zeleně

Podle Územní studie sídelní zeleně města Plasy jako součást krajinně památkové zóny Plasko (a také v textové části - karta C01) “stabilní současná vegetace”:

Zápis z jednání komise pro životní prostředí 8.2.2016

Dle zápisu z jednání komise pro životní prostředí z 8.2.2016 komise souhlasí s kácením aleje starých smrků. Jako důvod je zde uvedeno: Stromy jsou staré a průběžně odumírají a vyvrací se. Stromy představují určité nebezpečí pro chodce za silného větru. Mělce uložené kořeny pak neumožňují kvalitní výstavbu dráhy a na druhou stranu jejich odstranění způsobí rychlejší odumírání aleje. Komise konstatovala, že alej je částečně obnovena výsadbou smrku a douglasky a náletovými jedinci dubu. Při kácení je třeba šetřit tyto mladé stromky. Volná místa po poražených stromech lze doplnit co nejpestřejší výsadbou. Tyto mladé stromky svými kořeny nepředstavují žádné ohrožení po dobu životnosti asfaltové dráhy.

Zápis z jednání komise pro životní prostředí 24.8.2015

Zápis komise: Komise vyznačila 14 smrků k pokácení. Jednalo se o stromy s prasklým kmenem, s uraženou špicí, stromy suché, ale většina stromů byla vyznačena k uvolnění nadějných, až 4 m vysokých dubů a odrůstající výsadby smrků. Dojde tak k pozvolné obměně dřevin.

Plánované kácení v Plasích 2017

Podrobné dokumenty ke kácení 2017

Plánované vyasfaltování

Detailní popis: Průvodní zpráva a mapa

Mimochodem, na mapě jsou zakreslené listnáče u plánovaného otáčení na in-line dráze, které ale jsou také označeny zeleným bodem jako na pokácení.

Přehledná mapa:

Letos naposledy stínem?