Plasy - nejzadluženější město ČR

Michal Škop Thu, Jun 28, 2018
Kategorie: Plasy
Tagy: plasy, zastupitelstvo, volby 2018

Nejzadluženější město ČR roku 2017 mělo dluh 102% svého ročního rozpočtu

Plasy mají letos už schválený dluh ve výši 109% svého rozpočtu

Plasy - nejzadluženější město ČR

  • V ČR je 607 měst.
  • Více jak 150 z nich hospodaří úplně bez dluhů (např. Třemošná).
  • Více jak polovina má jen malé dluhy do 10 % svého ročního příjmu (např. Kaznějov, Kralovice nebo Horní Bříza).
  • Jen 35 měst mělo dluh přes 50 % svého příjmu (z Plzně-severu: Úterý).
  • Jen 1 město v ČR mělo vloni dluh vyšší jak 100 % svého rozpočtu (Hostomice u Berouna 102 %).
  • Ale Plasy je všechny trumfují. Letos už vedení města schválilo dluh více jak 109 % našeho ročního příjmu.

Podklady: Výpočet zadlužení Plasy 2018 a přehled zadlužení měst ČR

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Od roku 2018 platí zákon ("je účinný") o rozpočtové odpovědnosti obcí a dalších. Ten říká, že obec má zdravě a udržitelně hospodařit tak, aby neměla dluhy vyšší než 60 % svých ročních přijmů. A při překročení těchto 60 % zavádí povinnost dluh snižovat - pokud obec dluh nesnižuje, tak se jí peníze na snižování dluhu další rok prostě seberou.

Současné vedení města sice Plasy průběžně zadlužovalo, ale podmínku zadlužení pod 60 % příjmů Plasy do loňského roku splňovaly. Nicméně letos už zastupitelstvo na návrh vedení města schválilo nové úvěry, které představují zadlužení zhruba 110 % ročního rozpočtu.

Zákon 23 / 2017 Sb., § 17

(1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(2) Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Dokumenty:

16.7.2018 - doplněny odkazy na některé dokumenty