In-line dráha v Plasích?

Michal Škop Tue, Jun 26, 2018
Kategorie: Plasy
Tagy: plasy, zastupitelstvo

Dokument: Smlouva

Dokument: [Výběrové řízení](/docs/in-line-2018/130. Vyhodnocení nabídek Inline dráha Plasy.pdf)

Dokument: [Plánovaný rozpočet](/docs/in-line-2018/položkový rozpočet inline.pdf)

Přehled

Mapa

Od kruhového objezdu k areálu Velká louka: In-line dráha je plánována položením nového asfaltu na současnou silnici.

Od areálu Velká louka k odbočce k Máji: In-line dráha je plánovaná asfaltová v trase současné cestičky v šířce 3m(!).

Dokumenty: [Technická zpráva](/docs/in-line-2018/1.TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf), [plán 1. část](/docs/in-line-2018/B.2 KOORDINAČNÍ SITUACE-1.ČÁST.pdf), [plán 2. část](/docs/in-line-2018/B.2 KOORDINAČNÍ SITUACE-1.ČÁST.pdf), Kompletní dokumenty poskytnuté městem ke stažení

Zastupitelstvo 12.12.2018

Rozhodnutí o smlouvě o stavbě. Zastupitelstvo schválilo stavbu in-line dráhy.

Pro hlasovali:

 • ČSSD: Hanzlíček, Kovářík, Záhrobský, Soutner, Mařík, Brettl
 • ODS: Kornatovský, Radoš
 • “MY”: Novotný

Proti (a zdrželi se):

 • Nezávislí pro Plasko: Škop, Pořádková, Gross, Jakeš
 • KDU-ČSL: Lorenzová

Kompromisní hlasování, aby se jednalo s Plzeňským krajem o úpravě projektu - zkrácení o nejkontroverznější část, tedy vyasfaltování jen k lávce na hřiště.

Pro:

 • Nezávislí pro Plasko: Škop, Pořádková

Zdrželi se:

 • Nezávislí pro Plasko: Gross, Jakeš
 • KDU-ČSL: Lorenzová

Proti:

 • ČSSD: Hanzlíček, Kovářík, Záhrobský, Soutner, Mařík, Brettl
 • ODS: Kornatovský, Radoš
 • “MY”: Novotný

Rada 5.12.2018

Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu se společností BP STAVBY CZ s.r.o. Dýšina, IČ 25201506, za cenu 3.160.173,30 Kč. [3 823 809.70 Kč s DPH]

Zastupitelstvo 13.6.2018

Zastupitelstvo města 13.6.2018 nejprve (1.) hlasováním rozhodlo o odmítnutí realizace stavby in-line dráhy a odmítnutí dotace (de facto tím o zastavení projektu in-line dráhy). Nicméně po přestávce padl návrh na návrat k tomuto bodu. Hlasovalo se znovu, zda se k tomuto bodu vrátit. V (2.) hlasování zastupitelstvo rozhodlo o tom, že už se k in-line dráze nebude vracet.

Přesto p. Hanzlíček, který schůzi řídil, nechal dále zastupitele diskutovat a poté vyvolal další (3.) hlasování, zda se k projednávání vrátit a následně se v pozměněném usnesení (4.) hlasovalo pouze o přijetí dotace a dotace se přijala. Nebylo ale rozhodnuto o samotné stavbě in-line dráhy.

Dokumenty: Video ze zastupitelstva - první část, video ze zastupitelstva - druhá část, Zápis ze zasedání

Zastupitelsto 14.3.2018

Zastupitelstvu bylo oznámeno podání žádosti o dotaci na in-line dráhu.

Dokumenty: Video za zastupitelstva, Zápis ze zasedání

Rada města 7.3.2018

Rada města (zasedá neveřejně) schválila podání žádosti o dotaci na in-line dráhu.

Dokument: Zápis se zasedání

Zastupitelstvo 20.9.2017

Na návrh (více jak stovky) občanů byl 20.9.2017 na zastupitelstu zařazen bod:

Plánovaná in-line dráha v úseku Velká louka – studánka Prelátka (resp. zkratka na Máj)

 • a. Jaké jsou názory občanů na tuto plánovanou stavbu?
 • b. Jak je plánována údržba? (např. nejde bruslit po spadaném listí)
 • c. Kdy a jak je plánovaná náhradní výsadba za dnešní vzrostlé smrky?

V diskusi se ukázalo, že nikdo pořádně neví, kdo ji vlastně chce, stavět se měla nejspíše jen proto, že byla v Akčním plánu Plas. V diskusi zaznělo několik kritických názorů na tuto stavbu.

Dokumenty: Video z projednávání na zastupitelstvu, zápis z jednání

Rozhodnutí o umístění stavby 21.11.2016

Rozhodnutí má platnost 2 roky. Dokument

In-line dráha v Plánu rozvoje města Plas

2015

In-line dráha je zmiňována v Programu rozvoje města Plasy a navazujícím Akčním plánu.

Program rozvoje města Plasy: “Město Plasy připravu je rozšíření nabídky o novou in-line dráhu v prostoru areálu Velká louka.” a “Příklad aktivit a projektů [pro rozšíření možnosti trávení volného času ve městě]: Doplnění sportovišť pro neorganizovanou veřejnost (in-line dráha, posilovací venkovní prvky, skate park, veřejné hřiště pro skupinové sporty apod.)

Akční plán: “Projekt Vybudování in-line dráhy v prostoru Velké louky je předpokládán vedením města k realizaci za předpokladu zajištění externích dotačních prostředků” Finanční rámec je zde zmíněn 3.5 milion v roce 2016.

Při veřejném projednávání 11.6.2015 nebyla in-line dráha vůbec mezi body, které veřejnost hodnotila.

Dokumenty: Program rozvoje města Plasy, Akční plán, Přílohy, Hodnocení veřejnosti při veřejném projednávání 11.6.2015

2018

In-line dráha byla (a je) součástí aktualizace Akčního plánu, která probíhá v roce 2018.

V dotazníkové anketě před samotnou aktualizací byl současný plán na in-line dráhu mezi nejvíce záporně hodnocenými body.

Při veřejném projednávání 30.5.2018 byl kritizován současný návrh, konkrétně jeho část od areálu Velká louka směrem proti proudu řeky. Na druhou stranu zazněly názory, že in-line dráha by byla v Plasích vhodná (ale jinak vedená, vč. návrhů na jiné umístění). Tyto názory se odrazily i ve výsledném hlasování veřejnosti.

V sekci Volný čas byla nejvíce hodnocené Studie celkového řešení prostoru Velké louky - napřed studii kompletní před řešením detailů (in-line dráha, fitness, atd.).

Jako druhá v sekci Volný čas bylo Vybudování in-line dráhy v prostoru Velké louky [tj. nikoliv směrem za areál Velké louky] . Dokončit okruh kolem Velké louky [zakruhování sádky-areál-koupaliště] + vybudovat venkovní fitness pro mladé i důchodce, možná by byla in-line dráha k čističce.

Dokumenty: Výsledky dotazníkové ankety, [Zápis z veřejně diskuse k aktualizaci Akčního plánu](/docs/in-line-2018/Plasy zápis 30V18 fin.docx), Výsledky hlasování veřejnosti při veřejné diskusi o aktualizaci Akčního plánu

Dokumenty ke stažení

Kompletní dokumenty poskytnuté městem ke stažení Rozhodnutí o umístění stavby