Základní škola Plasy - přístavba 2019

Michal Škop Mon, Jan 28, 2019
Kategorie: Plasy
Tagy: plasy, zastupitelstvo

Základní škola Plasy - přístavba 2019 (?)

Základní čísla k ZŠ

Aktuální stav

ZŠ má v současné době přes 256 žáků

Aktuální stav tříd (místností):

 • 13 “kmenových” tříd (ročníky 2., 3., 5. a 6. jsou zdvojené)
 • 3 odborné učebny (jazyky, počítače, fyzika/chemie)
 • 2+1 družiny (1x normální v hlavní budově, 1x normální a 1x malinká u jídelny)

Ostatní čísla:

 • Pedagogů: 20 (inspekční zpráva)
 • Asistentky pedagoga: 4 (inspekční zpráva)
 • Počet žáků: 256 (dle Věcného záměru)
 • Kapacita ZŠ (dle Rejstříku škol): 300 (do této kapacity nelze odmítat žáky)
 • Speciální vzdělávací potřeby: 21 žáků (13 individuální plán, 4 podpora asistentů - inspekční zpráva)
 • Počet žáků ve školní družině: 81 (inspekční zpráva) - 3 třídy
 • Kapacita školní družiny: 90 (dle výroční zprávy)
 • Počet strávníků: 642 (dle výroční zprávy)
 • Kapacita jídelny: 600 (dle výroční zprávy)
 • 6 kabinetů (vč. ředitelny) - nejhorší 3m x 3m pro 5 pedagogů/asistentů

Spádové obce (mimo 5 “plaských”):

 • od 1. třídy: Vrážné, Korýtka, Ondřejov, Pláně
 • od 6. třídy: Chrašťovice, Křečov, Mladotice, Strážiště, Štichovice, Velká Černá Hať

Prognózy

Potřeby kmenových tříd ZŠ:

 • 2018/2019 - dnes: 13 tříd
 • 2019/2020 - prognóza: 14 tříd (ubyde 1x 9.třída, přibude 2x 1. třída)
 • 2020/2021 - prognóza: 15 tříd (ubyde 1x 9.třída, přibude 2x 1. třída)
 • 2021/2022 - prognóza: 16 tříd (ubyde 1x 9.třída, přibude 2x 1. třída)
 • celkově je vývoj k 18 třídám (2x v každém ročníku)

Prognóza je založena na prognóze z Věcného záměru rozvoje vzdělávání na území města Plasy z října 2018 a na předpokladech vedení ZŠ.

Věcný záměr má nízkou, střední a vysokou variantu. Předpokládá spíše více tříd než je v prognóze výše - 15 již v roce 2019/2020 u všech variant, jen v nízké variantě potom v roce 2021/2022 má 15, nicméně autoři píší: “Vzhledem k vývoji počtu žáků ZŠ Plasy v posledních letech je nutno tuto [nízkou] variantu, která předpokládá mírnou migrační ztrátu dětí, považovat za velmi málo pravděpodobnou.

Neuvažuje se zde např. nová výstavba bytovek u školky ani příp. obytná zóna pod letištěm.

Info: Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Plasy, Výroční zpráva ZŠ 2017-2018, Rejstřík škol a školských zařízení, Inspekční zpráva 11/2018

Alternativní školní stavby

Kontejnerová škola Kostelec nad Černými Lesy

Kostelec Kostelec 2

 • rok výstavby 2017
 • 10.6 mil. vč. DPH (stavba)
 • 381 m2
 • 4 třídy
 • Pradast

Info: Zakázka, Pradast

Orientační cena dle rozměrů Plasy Projekt č. 1 (stavba): 14.6 mil. / 526 m2

Školka Jihlava Mašinka (modulární - Kontejnerová)

Jihlava Jihlava

 • rok výstavby 2010
 • 20 mil. vč. DPH (stavba)
 • 792 m2
 • 4 třídy
 • Koma Modular

Info: Koma-Modular, Archiweb, jihlava.cz

Orientační cena dle rozměrů Plasy Projekt č. 1 (stavba, základní vybavení): 83000€ (2 158 000Kč) + DPH / 2 / (9m * 3.6m) -> 17.5 mil. / 526m2

Ceník

Mateřská škola Drásov (dřevostavba)

Včetně příjezdové komunikace

Drásov Drásov

 • rok výstavby 2014
 • 24 mil. bez DPH (stavba + komunikace)
 • 962 m2 (474 + 488; 592m2 vnější)
 • 5 tříd (po 100+ m2)
 • ZS Jihlava

Detail veřejné zakázky, ZS Jihlava -fotky, Základní info drasov.cz

Orientační cena dle rozměrů Plasy Projekt č. 1 (stavba): 15.9 mil. (s DPH) / 526 m2 (stavba)

Mateřská škola Bílá (dřevostavba)

Bílá Bílá

 • rok výstavby 2013
 • 3.9 mil (stavba)
 • 155 m2
 • 1 třída
 • Mobile-point

Info: Mobile-point,

Orientační cena dle rozměrů Plasy Projekt č. 1 (stavba): 13.2 mil. / 526 m2 (stavba)

Mateřská škola Přezletice (dřevostavba)

Přezletice

 • rok výstavby 2016
 • 11.4 mil. vč. DPH (plán, celé)
 • 357 m2 (vnější/katastr)
 • 2 třídy (50 míst)
 • Urbio Sisto

Info: Urbio Sisto, IROP

Orientační cena dle rozměrů Plasy Projekt č. 1 (stavba): 16.8 mil. / 526 m2 (pozn.: zde ale jen 2 třídy)

Venkovní zastřešené koridory

(Mind the Palmtrees) Hallway

Hallway

Hallway Londýn

“Plán C” ☺

Hallway

Plasy - současný stav budovy

Dnešní pavilon

č.p. 414

Plocha pozemku: 1157 m2

ZŠ

Budova Gymnázia

č.p. 363

Plocha pozemku: 844 m2

Gympl

Normy apod.

Mimimum 1.65 m2 / dítě, odborné učebny 2 m2 / dítě, pracovní činnosti 4 m2 / dítě, speciální vzdělávací potřeby 2.3 m2 / dítě, “Běžná velikost návrhu třídy 55m2”

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, VŠ poznámky (zroutik.cz)

Projekt č. 1 - “60 mil.”

Vizualizace:

vizualizace

Orientační plán (viz Plány):

plán

Orientační plán parkoviště:

plán parkoviště

Základní informace

Náklady - hlavní (viz Soupis stavebních prací, dodávek a služeb):

 • Spojovací chodba: 13.4 mil. + DPH
 • Pavilon odborných učeben: 26.3 mil. + DPH
 • Pavilon II: 1.6 mil. + DPH
 • Komunikace a zpevněné plochy: 1.3 mil. + DPH
 • Kanalizace: 2 mil. + DPH
 • Celkem 50.2 mil. bez DPH, 60.7 mil. vč. DPH

Kapacita (viz Průvodní zpráva):

 • Orientační náklady stavby: 56 mil. Kč bez DPH (vč. např. parkoviště, chodníku, veřejného osvětlení)
 • Spojovací chodba: 364m2, 2298m3
 • Nový pavilon: 526m2, 5774m3
 • Nových učeben: 6
 • předpokládaná spotřeba el. energie: 8 MWh/rok
 • Potřeba tepla - nárůst: 352 GJ/rok
 • Spotřeba zemního plynu - nárůst: 11500 m3/rok

(viz Souhrnná technická zpráva)

 • Spotřeba vody: 3910 m3/rok

Dokumenty : Průvodní zpráva, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Souhrnná technická zpráva, Plány

Historie

Zastupitelstvo 12.12.2018

Z diskuse nad návrhem na zařazení 500 tis. na projektovou dokumentaci do rozpočtu:

 • Z. Hanzlíček: Zatím se tady jenom rok, od tý doby, co se nedostala dotace, kecalo a nikdo pro to ještě nic neudělal ještě. Krom toho, že já jsem strávil […] na určitých místech - v rámci ITI, v rámci při alokaci nějakých peněz, dneska to tu mohu říct, atd. atd. Rozhodnutí z toho do dneška ještě nepřišlo. A do konce roku nebude. Takže čekáme na rozhodnutí ministerstva, jednoho a druhýho. Uvidíme, co udělá MŠMT. Určitě jste slyšely, to co říkaly v televizi, Babiš a ministryně MŠMT. Všechno bude po Novým roce.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (strojově čitelná kopie), záznam

Zastupitelstvo 12.9.2018

Z diskuse:

 • Mgr. Průšová informovala o počtu žáků ve škole - 256 ve 13 třídách, částečná obměna pedagogického sboru s navýšením o 2 asistenty pedagogů (celkem 42 zaměstnanců a z toho 24 pedagogů), 3 oddělení školní družiny, jídelna má nyní kapacitu 600 jídel za den. Ředitelka provedla rekapitulaci své činnosti za poslední 4 roky činnosti: zhoršily se prostorové podmínky s tím, že pro rok 2019 zbývá 1 odborná učebna. Školství by mělo být pro město prioritou, zejména pro nové členy ZM po volbách.
 • Mgr. Fazekaš - jaký je předpoklad vývoje počtu tříd. Ředitelka dotaz zodpověděla a připomněla další možné zvyšování počtu dětí výstavbou dalších bytovek a RD. Kapacita školy je nyní 300 dětí tzn. zbývá rezerva 43 dětí.
 • Starosta - informoval o možnostech dotací na přístavbu pavilonu ( max. 35 mil. Kč). V projektech ITI je max. 11 mil. Kč. Budou následovat jednání úpravách projektu, který by vyhovoval podmínkám dotace.
 • Ing. M. Radoš - doporučil návštěvu členů ZM i ostatních ve škole. Ředitelka návrh přivítala a doporučila návštěvu v době vyučování včetně jídelny

Dokumenty: Zápis ze zasedání (strojově čitelná kopie)

Zastupitelstvo 13.6.2018

Z diskuse:

 • Ing. Gross vyslovil názor, že realizací restaurace v kině je odepisován záměr výstavby nového pavilonu při ZŠ (úvěr na 15 let zatíží 4 zastupitelstva).
 • Mgr. Lorenzová měla názor, že prioritou musí zůstat přístavba pavilonu při ZŠ a vznesla dotaz, jak město zabezpečí financování této přístavby. Starosta informoval o předpokládaných volných finančních prostředcích v rozpočtech .

Dokumenty: Zápis ze zasedání (strojově čitelná kopie)

Zastupitelstvo 14.3.2018

ZŠ - Rozšíření kapacity - Informace o dotačních možnostech

Z diskuse:

 • Ing. Prantner konstatoval, že při návrhu řešení dostavby ZŠ se město soustředilo pouze na finanční podíl města a tomu odpovídal celkový rozsah žádosti o dotaci s tím, že přidělení dotace je téměř automatická záležitost. Je tedy nutné přehodnotit původní projekt a hledat finanční zdroje na projekt menšího rozsahu.
 • Mgr. Lorenzová - jaké jsou možnosti dotace z projektu ITI. Starosta zodpověděl, že max. rozsah projektu by měl být do 11 mil. Kč. Dále zda je použitelný zpracovaný projekt - pro rozsah 11 mil. Kč je nutné zpracování nového projektu.
 • Mgr. Fazekaš podpořil současně zpracovaný projekt s tím, že ZŠ má velmi špatné prostorové podmínky pro výuku. Je nutné jednat se zástupci ZŠ o rozsahu projektu a doporučil redukci jiných investic města. Učitelé ZŠ akceptují současný stav pouze na nezbytně nutnou dobu. Starosta upozornil na problematiku udržitelnosti projektu v současném rozsahu plánované přístavby.
 • Mgr. Novotný sdělil stanovisko kontrolního výboru s tím, že byla provedena dostatečná redukce původně navrženého plánu.
 • Ing. Radoš upozornil na předpoklad vyššího počtu občanů města a dále na předpokládaný zvýšený počet asistentů při výuce a proto je nutné vytvořit učitelům potřebný komfort pro výuku.
 • Ing. Prantner zmínil, že projekt obsahuje i prostory pro budoucí technický klub (dílny).
 • Mgr. Lorenzová vyslovila názor, že hlavní chyba byla v nedostatcích při podání projektu a ne v rozsahu projektu.
 • M. Škop upozornil na nepsanou dohodu města (ZM) a školy (učitelů) na přístavbu pavilonu s tím, že i po zamítnutí dotace je nutné jednat o dalším postupu případně o redukci projektu. Odkládání rozhodnutí jak pokračovat je špatné.
 • Mgr. Fazekaš doporučil starostovi účast na jednání pedagogické rady ZŠ. Starosta odpověděl, že žádné pozvání zatím neobdržel.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (strojově čitelná kopie)

Zastupitelstvo 13.12.2017

ZŠ Plasy - Přístavba nového pavilonu - dotace: Městu Plasy byl přeložen żápis z jednání přezkumné komise. Přezkumná komise shledala žádost o přezkum hodnocení jako nedůvodnou. I přes opakovanou výzvu k doplnění fi. RRA nedopracovala studii proveditelnosti podle osnov specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Starosta informoval o dalších variantách získání dotace. Navrhl zvážit zmenšení plánovaného pavilonu s tím, že dotace již nebudou ve výši 95 %, ale cca 75 %.

Z diskuse:

 • Z. Hanzlíček: Nicméně jsem absolvoval několik jednání teď v posledním měsíci, ať už to bylo na magistrátu, ať už to bylo v rámci ITI, ať už to bylo jiné setkání. Pokusíme se získat v příštím roce dotaci z jiných zdrojů. Teď třeba má Ministerstvo financí, ale ta je pro nás nepřijatelná, protože termín do provozu je 2018, to bysme nestačili v žádném případě. Budou vyhlášeny na jaře 2018 a v průběhu roku další dotace a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Buďto necháme ještě trochu přepracovat projekt, aby se snížila hodnota […] a tam musím na rovinu říct, že v případě takovéto dotace už tam nebude spoluúčast města tak malá a bude to pravděpodobně v poměru 70:30. S ITI v letošním roce [2017] ani v příštím roce pravděpodobně to nepůjde, protože pro letošní rok základní školství mělo hodnotu max. 10 milionů, střední 12, pro příští rok uvidíme, protože kdyby náhodou tam byly přebytky, protože už byly žádosti podaný, ale tam se může stát v rámci výběrovýho řízení v rámci kraje, že budou přebytky, tak pak se o tom můžem v rámci řídícího výboru kraje, jehož jsem členem, hovořit. Proto jsem to probíral na určitých místech. Takže uvidíme. Jinak teď víceméně je, že dotace, tak jak byla podávána, nebyla přidělena, dostali jsme k tomu vyrozumění.
 • M. Škop: Je základní škola prioritou?
 • Z. Hanzlíček: Pochopitelně, základní škola je prioritou do budoucna.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie), záznam

Zastupitelstvo 20.9.2017

Projekt Přístavba ZŠ: Starosta informoval o zprávě o zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu pavilonu s tím, že město má možnost odvolání. Mezi hlavní nedostatky podané žádosti zpracované RRA Plzeň patřil nesoulad celkového a položkových rozpočtů a další drobné nedostatky zejména k transparentnosti obvyklých cen (dílenské stoly, aj.).

Ing. Belbl požádal o informaci ve věci zodpovědnosti za tyto nedostatky. Starosta zopakoval zpracovatele žádosti firmu RRA Plzeň, se kterou má město dlouhodobě velmi dobrou spolupráci při realizaci ostatních ostačních projektů. Mgr. Lorenzová upozornila na nutnost víceúrovňové kontroly těchto velkých projektů.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)

Zastupitelstvo 14.6.2017

Pavilon ZŠ - přístavba: Na základě mnoha společných koordinačních jednáních zástupců města, ZŠ Plasy a projektantů zpracovala firma AIP Plzeň projekt “ZŠ Plasy - výstavba nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů. Na tento projekt byla vydána “Veřejnoprávní smlouva o umístění smlouvy”.

Dne 10.2.2017 byla podána žádost o dotaci z IROP - výzva č. 46 - Infrastruktura základních škol. Předpokládané náklady na výstavbu činí 64,3 mil. Kčč s DPH, z čehož výše dotace může činit až 57,8 mil. Kč (90%) a vlastní zdroje města 6,5 mil. Kč. Předpokládané datum výstavby a uvedení nového pavilonu do provozu je 28.6.2019. O přidělení dotace bude rozhodnuto do 07/2017. Součástí žádosti o dotaci není dopravní řešení komunikací a parkování u ZŠ (pouze příjezdová komunikace k novému pavilonu).

ZM bere přípravu přístavby na vědomí

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)

Zastupitelstvo 15.3.2017

Dotace - ZŠ Plasy - výstavba nového pavilonu: Starosta informoval o podání žádosti o finanční podporu projektu: “ZŠ Plasy - výstavba nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů” z Programu IROP - 46. výzva - Infrastruktura základních škol - SC 2.4

ZM bere podání žádosti o dotaci ne vědomí.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)

Zastupitelstvo 14.12.2016

ZŠ - nový pavilon - smlouva - projekt: Firma A.I.P. předložila návrh smlouvy o día č. AIP16017 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na výstavbu nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů. Termín zahájení prací je 09/2016 a termín dokončení do 31.1.2017. Celková cena činí 1 326 025 Kč bez DPH.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou A.I.P. Plzeň s.r.o. Brojova 16 Plzeň na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na výstavbu nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů. Termín zahájení prací je 09/2016 a termín dokončení do 31.1.2017. Celková cena činí 1 326 025 Kč bez DPH.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)

Zastupitelstvo 14.9.2016

ZŠ - přístavba pavilonu: Na żákladě jednání, která se uskutečnila po realizaci směny budov mezi Městem Plasy a Plzeňským krajem bylo zahájeno jednání o přístavbě pavilonu ZŠ. V současné době zpracovává firma a.I.P. Plzeň projekt přístavby pdole odsouhlasených kritérií (2 NP) a byl zpracován harmonogram přístavby v závislosti na vypsané dotaci. Zároveň byla předložena smlouva mezi Městem Plasy a firmou RRA Plzeň na zpracování studie proveditelnosti projekty “ZŠ Plasy - výstavba nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů”

ZM bere na vědomí informace o přípravě projektu přístavby pavilonu ZŠ.

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)

Zastupitelstvo 9.12.2015

Město Plasy vyměnilo 1 budovu ZŠ (kde byla v části ZŠ a v části Gymnázium) s Plzeňským krajem za dnešní budovu DDM a ZUŠ a doplatek 12 550 000 Kč.

Použité odhady:

 • 1 Budova ZŠ (s přilehlými pozemky): 20 450 000 Kč
 • Dnešní budova DDM a ZUŠ (s přilehlými pozemky): 7 900 000 Kč

Z diskuse:

 • P. Škop: vystoupil s rozsáhlým stanoviskem k celkové nevýhodnosti směny a zopakoval připomínky ředitelky a pedagogického sboru
 • Z. Hanzlíček: hlavní důvody směny: soustředění vzdělávání do prostoru ul. Stará cesta, přístavba pavilonu pro nižší stupeň do max. 3 let, zvýšení bezpečnosti žáků
 • M. Dudek: deklaroval závazek ZM k financování a vlastní realizaci úprav
 • J. Průšová: Navrhla neměnit současné umístění tříd do doby výstavby nového pavilony pro nižší stupeň. V další části informovala o pracovní verzi vyhlášky MŠMT ve věci inkluze - zvýšení počtu dětí na nižším stupni, příchod dalších dětí mimo spádovou oblast, tzn. může být více než 11 kmenových tříd
 • M. Radoš: navrhl určit jednoznačné priority (určit akce, jejichž realizace může počkat), připomněl, že peníze městu nezbývají, pouze se více půjčuje. Volné finanční prostředky města doporučil šetřit na výstavbu pavilonu.
 • I. Filipová: jako předsedkyně školské rady informovala, že 7.12.2015 na jednání školské rady 8 členů [z 9] se shodlo na rizicích pro ZŠ vzniklých směnou budov - zopakovala rizika prezentovaná ředitelkou školy a Ing. Škopem. V závěru upozornila na záměr rušení vzdělávacích programů Praktických škol a možný přechod žáků z těchto škol do ZŠ včetně asistentů

Hlasování:

 • Pro: 11 (Bezdíčková, Dudek, Dušička, Gross, Hanzlíček, Kouba, Lorenzová, Mařík, Novotný, Prantner, Soutner)
 • Proti a zdžel se: 4 (Belbl, Škop; Fazekaš, Šiml)

Dokumenty: Zápis ze zasedání (kopie)